Lokaal werk

N-VA Dilsen-Stokkem nam voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in kartel met de CD&V. Nadien is onze N-VA-afdeling verder gegroeid en werd ze in het najaar van 2011 officieel boven de doopvont gehouden. Sinds januari 2018 heeft onze afdeling een heel nieuwe start genomen met al snel een toename van het aantal bestuursleden.

N-VA Dilsen-Stokkem is een dynamische partij die gelooft in een sterk autonoom bestuur waarbij efficiëntie en transparantie centraal staan.

Vanuit de oppositie werken wij op een constructieve wijze mee aan de verdere uitbouw van onze stad, dit echter met een kritisch oog waarbij het algemeen belang centraal staat.

Samen met het afdelingsbestuur willen onze mandatarissen met de inbreng van gezond verstand, mensenkennis en rechtvaardigheidsgevoel de nodige verandering brengen en de ‘motor van vooruitgang’ zijn.