Seniorenbeleid

De N-VA is voorstander van een lokaal ouderenbeleid dat niet alleen mogelijkheden biedt aan de vele actieve senioren in onze stad maar ook voorzieningen treft die tegemoet komen aan de behoeften van de meer hulpbehoevende ouderen. Het is van essentieel belang dat de vele lokale initiatieven en het vrijwilligerswerk door de stad gewaardeerd en ondersteund worden.