Jeugd

Wij willen een eigentijds jeugdbeleid, aangepast aan de noden van de jongeren.

- een volwaardig jeugdhuis in iedere deelgemeente. Bestaande lokalen zouden multifunctioneel gebruikt kunnen worden.

- eigen inbreng en verantwoordelijkheid van de jeugd om hun betrokkenheid te verhogen.

- meer speelpleinen maar dan onder het toeziend oog van een meter of peter. Deze persoon fungeert als  aanspreekpersoon voor de gebruikers van het plein en is tevens contactpersoon tussen de buurt en de stad.

Ook de speelpleinen kunnen multifunctioneel gebruikt worden. Ze zijn immers een ontmoetingsplaats voor vele groepen van mensen en versterken zo de sociale cohesie.

Nieuws over dit onderwerp