Veiligheid

Een veilige stad is voor ons van primordiaal belang.

- Om de inbrakenplaag een halt toe te roepen zijn wij voorstander van een BIN (Buurt Informatie Netwerk) in de buurten waar het nodig is.  (link naar artikel HAH-blad).

- Wij ijveren niet alleen voor een hardere aanpak van de criminaliteit maar ook voor preventieve maatregelen om zo de oorzaken van de problemen te bestrijden. Een goede samenwerking tussen het stadsbestuur en de politie en de burgers in de straten is daarvoor onontbeerlijk.

- Het plaatsen van camera's op risicovolle locaties verhoogt de veiligheid van de bewoners en van de weggebruikers. (link naar artikel)

- Een verbetering van de fietspaden is nodig om het fietscomfort te verhogen.