Propere stad

Niemand wil in een straat wonen vol zwerfvuil. Een aantrekkelijke buurt dwingt respect af. Samen met de meerderheid willen we de mensen sensibiliseren voor die problematiek. Buurtbewoners moeten mee zorg dragen voor hun buurt en kunnen daarvoor ondersteuning krijgen. Sociale controle en gasboetes zijn natuurlijk ook mogelijk.

Voor hondenpoep zijn er gratis zakjes te verkrijgen in de gemeentelijke werkplaats (Pannenhuisstraat). Meer afhaalpunten bijv. eentje in iedere deelgemeente, en speciale vuilbakken voor de gebruikte zakjes en voor zwerfvuil op een aantal strategische plaatsen zorgen mee voor een propere stad.

Sluikstorten kan en moet gemeld worden aan de stad als het probleem zich op een bepaalde plaats vaak voordoet. Bewustmaking, preventieve maatregelen zoals het inzetten van verplaatsbare camera’s, betere opvolging, controle van het afval op eventuele identificatiegegevens van de overtreder hebben een ontradend effect op het sluikstorten.

Een propere stad waar we zorg dragen voor mekaar en voor de natuur is tevens een visitekaartje voor eventuele nieuwe inwoners en voor toeristen.